Ochrana osobních údajů

Webové stránky svet-erotiky.eu chrání Vaše osobní údaje. S osobními údaji všech registrujících nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Níže naleznete informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

 • Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů jsou internetové stránky: svet-erotiky.eu

 • Kdo je zpracovatel osobních údajů?

Zpracovatelem osobních údajů jsou internetové stránky: svet-erotiky.eu

 • Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména takové osobní údaje, které jsou v registračním formuláři a jsou nezbytně nutné k získání práce. Z registračního formuláře zpracováváme tyto údaje:

 • Mám zájem o
 • Zkušenosti
 • Jméno
 • Příjmení
 • Rok narození
 • Bydliště-město
 • Cizí jazyk
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Doplňující informace

Pro zlepšení fungování stránek déle využíváme soubory cookies (více informací zde)

Dále využíváme Google Analytics (více informací zde)

 • K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Pro poskytnutí třetím stranám, kterými jsou: produkce a live chaty, aby tyto údaje užili ke zprostředkování práce v erotice.

 • Jak dlouhou budou osobní údaje uchovány?

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Ovšem nejdéle po dobu jednoho roku.

 • Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány pouze elektronicky. Webové stránky využívají technologii Secure Socket Layer (SSL).  Osobní údaje jsou uchovávány ne serverech poskytovatele webhostingu našich webových stránek. Více informací o zabezpečení našeho poskytovatele webhostingu naleznete zde.

 • Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

My – svet-erotiky.eu a dále produkce a live chaty, aby tyto údaje užili ke zprostředkování práce v erotice.

 • Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům. Dále právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Toto vše můžete provést na adrese: https://www.svet-erotiky.eu/index.php/gdpr/  nebo odesláním e-mailu na adresu info@svet-erotiky.eu