Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním registračního formuláře

ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasíte a rozumíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.

Jak tyto stránky shromažďují, uchovávají a zpracovávají Vaše osobní údaje, se dozvíte v sekci ochrana osobních údajů.